Cenu uděluje Sdružení českých umělců grafiků Hollar

Autor/ka: Adéla Marie Jirků
Název: Mařka

Ilustrace / Illustrations: Adéla Marie Jirků
Knižní úprava / Book design: Štěpán Marko
Editorky / Editors: Kateřina Kadlecová, Barbora Baronová
Nakladatelství / Publisher: wo-men
Tisk / Print: Tiskárna Helbich
Písmo / Typeface: Unica77
Strany / Pages: 216
Rozměr / Size: 17 × 24 cm
Doporučená cena / Recommended price: 930 Kč
ISBN 978-80-907641-7-0

Projekt zpracovávající reálný příběh jak v literární, tak i výtvarné podobě je důležitým vyjádřením a upozorněním, že na svět se lze dívat jinýma očima. Kniha je záznamem spisovatelky a výtvarnice popisující nevšední přátelství dítěte s hluchoněmou tetou. Podivná paní odsouzená žít bez možnosti komunikovat s okolím umožní autorce vhlédnout do neznámého světa. Posledních šestnáct let vznikal literární příběh doplněný stovkou ilustrací, kresby olejovými pastely ostrých barev zachycují kontrasty v krajině i ve vztazích. Autorka také používá autentické art brut kresby hluchoněmé Mařky, které jsou jediným komunikačním prostředkem člověka ponořeného do ticha a osamění.

Xénia Hoffmeisterová
zástupkyně SČUG Hollar

A project dealing with a real story in literary and creative form is an important expression and warning that the world can be seen with different eyes. The book is a record of the writer and artist describing an unusual friendship between a child and deaf and dumb aunt. A strange lady condemned to life without being able to communicate with her surroundings allows the author to gain an insight into an unknown world. This literary story accompanied by a hundred illustrations, oil pastel drawings with vivid colours capturing contrasts in a landscape and in relationships emerged over a period of sixteen years. The author also used authentic Art Brut drawings of the deaf and dumb Mařka, which are the sole means of communication of a person immersed in silence and solitude.

Xénia Hoffmeisterová
Association of Czech Graphic Artists HOLLAR representative