Odkazy

Metodická centra MK ČR

Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek muzejní povahy
Oddělení muzeí a galerií odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury
Adresa: Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1
Sídlo: Milady Horákové 139, Praha 7
Tel.: 257 085 446, fax: 233 371 867, e-mail: ces@mkcr.cz

Metodické centrum konzervace
Technické muzeum v Brně
Adresa: Purkyňova 105, 612 00 Brno
Tel.: 541 421 452, fax: 541 214 418, e-mail: mck@technicalmuseum.cz

Metodické centrum pro muzea výtvarného umění
Národní galerie v Praze
Adresa: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
Tel.: 224 301 812, fax: 224 301 194, e-mail: mcgalerie@ngprague.cz

Centrum pro informační technologie v muzejnictví
Moravské zemské muzeum
Adresa: Zelný trh 6, 659 37 Brno
Tel.: 533 435 267, fax: 542 212 792, e-mail: citem@citem.cz

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví
Národní muzeum
Adresa: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Tel.: 224 497 373, fax: 224 497 177

Centrum nových strategií prezentace a recepce vizuální a výtvarné kultury v muzejním kontextu
Místodržitelský palác Moravské galerie v Brně,
Moravské náměstí 1a, Brno
Tel.: 532 169 322

Metodické centrum pro muzea v přírodě
Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm
Palackého 147
756 01  Rožnov pod Radhoštěm
571 757 112