2013

Michal Singer – Argonauti

letohrádek Hvězda
3. 4. 2013 – 19. 5. 2013

Autorka: Vilma Hubáčková

Výstava představila novinky z tvorby Michala Singera, autora zastoupeného ve sbírkách PNP. V roce 2012 vytvořil velký cyklus prořezávaných papírů na téma Argonautika. Podnět vzešel z nakladatelství Argo, které připravilo nové vydání stejnojmenného eposu od Apollónia Rhódského. Od Singera nelze očekávat běžné pojetí ilustrace, proto i tentokrát vznikla volná interpretace antické básně o argonautech a jejich cestě za zlatým rounem. Zvolil velmi pracnou techniku, založenou na vrstvení prořezávaných papírů, kterou objevil v roce 2004 a kterou nyní využil novým způsobem. Nositelem děje se stává figura, kterou ostrý řez skalpelu umožnil elegantně stylizovat a která nepostrádá typickou provokativnost. Podstatnou část výstavy tvoří nejnovější malby velkých a malých formátů, v nichž je uvedená tematika asociativně rozvedená a prezentovaná v rozmanitých a překvapivých podobách.

Michal Singer – Argonauti