1. místo
Cena Ministerstva kultury ČR

Autor/ka:
Název: Miloš Budík

Editoři: Lukáš Bártl, Jaroslav Pecka
Grafická úprava: Petr Cabalka, Filip Nerad
Ilustrace: Lukáš Bártl, Jaroslav Pecka
Fotografie: Miloš Budík
Nakladatelství: Galerie Pecka
Tiskárna: Helbich

Hodnocení poroty: Kongeniální grafické a materiálové řešení ústí v čistou, poučenou a zároveň ve výrazu uměřenou knihu, těžící mimo jiné také z vysoce kvalitního polygrafického zpracování.