2013

Místo pro imaginaci

31. 1. 2013 – 2. 4. 2013
Pražský dům v Bruselu, Belgie

Autorka: Vilma Hubáčková

Výstava představila reprezentativní soubor českých autorských knih, ale také bibliofilií a ilustrací, které vznikly v časovém horizontu od 70. let 20. století do současnosti. Věnovala se období, kdy došlo k výraznému rozvoji uvedeného oboru. Celá kolekce pochází ze sbírek Památníku národního písemnictví. Sbírka tohoto druhu patří k nejrozsáhlejším v České republice. Obsahuje velmi cenné a zajímavé práce a je postupně doplňovaná.