1. místo
CENA MINISTERSTVA KULTURY ČR

Autor/ka: Ilija Trojanow
Název: Moc a vzdor

Grafický design: Juraj Horváth
Nakladatelství: Filip Tomáš – Akropolis

Tiskárna: Těšínské papírny
Písmo: BaskervilleTen Ot, Bohemian-typewriter, Kamenny Stein
Počet stran: 448
Rozměr: 11 × 17,5 cm
Doporučená cena (Kč): 449

ISBN 978-80-7470-216-7

Kniha Moc a vzdor se k vám dostává jako nenásilný praktický
předmět, který si rádi vezmete do ruky. Titul knihy je důmyslně
reflektován užitím různých otisků v designu obálky. Jakmile ji
otevřete, nelze si nevšimnout půvabného výběru papíru, písma
a vazby – dokonalá ukázka, jak by měla kniha krásné literatury
vypadat.
(Paľo Bálik, Hansjakob Fehr, Torsten Köchlin, Boris Meluš, členové výtvarné komise)