1. místo
CENA MINISTERSTVA KULTURY ČR

Autor/ka: Richard Bakeš
Název: Model 2011–2021

Knižní úprava / Book design: Richard Bakeš
Fotografie / Photographs: František Svatoš, Michal Ureš, Tomáš Souček, Peter Fabo, Jan Kolský, Zdeněk Porcal, Hynek Alt, Štěpán Tůma a další
Nakladatelství / Publisher: Galerie Berlinskej Model
Tisk / Print: Quatro print
Písmo / Typeface: Shapiro 95, Tiempost
Strany / Pages: 596
Rozměr / Size: 16,5 × 24 cm
Doporučená cena / Recommended price: 600 Kč
ISBN 978-80-270-4781-9

Typograficky a výtvarně sjednocená publikace se zajímavým vizuálním řešením. Jak vybrané tiskové fonty, tak druh papíru vytvářejí jednolitý celek. Kvalitní materiál obálky a praktická, funkční a přitom odolná vazba knižního bloku. Shoda všech členů výtvarné komise. Rekapitulace deseti let od vzniku offspace galerie Berlínský model ve stylově odpovídajícím knižním provedení.

Filip Hynek
člen výtvarné komise

Typography and creativity combined in a publication with an interesting visual design. The selected printing fonts and the type of paper create a compact whole. There is the quality material of the jacket and the practical, functional but strong binding of the book block. All the members of the art panel are in agreement. A recapitulation of the ten years since the opening of the offspace gallery Berlínský model (Berlin Model) in a style reflecting the way the book is made.

Filip Hynek
Art Panel member