1. místo
Cena Arna Sáňky

Autor/ka: Anna Wysocká, Darjan Hardy, David Kukoľ, Jakub Plachý, Jakub Wiesner, Káča Kozáková, Karla Gondeková, Kateřina Rálišová, Kateřina Volfová, Luciana Kvapilová, Marie Jančová, Sofi Makanova, Vít Mecner, Matyáš Machat
Název: Mujina

Editorka: Lucie Lučanská
Grafický design: Lucie Lučanská
Nakladatelství: Ateliér ilustrace a grafiky, Risografická dílna Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Tiskárna: Risografická dílna Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
Písmo: Sathu
Počet stran: 60
Rozměr: 16 × 29 cm
Doporučená cena (Kč): 200

Ilustrátorka Lucie Lučanská navrhla a upravila publikaci – soubor
příspěvků z workshopu, který se uskutečnil v rámci sympozia
o risografu (levné reprodukční technice). Hororový příběh
Mujina od Lafcadia Hearna, napsaný podle japonské legendy,
se stal tématem pro výtvarnou reflexi autorů shromážděných
v této tiskovině, jejímuž charakteru odpovídá celkové výtvarné
řešení včetně jednoduchého systému ruční kancelářské
vazby. Netradiční rozvržení obálky, použití piktogramů, písmo
a barevnost provokují náš zájem o obsah uvnitř, což je jeden
ze způsobů, jakým nás kniha může nejen oslovit, ale doslova
vtáhnout do děje.
(Alena Petruželková, zástupkyně Památníku národního písemnictví)