MUZEUM JOSEFA DOBROVSKÉHO


MUZEUM JOSEFA DOBROVSKÉHO
STARÝ ZÁMEK CHUDENICE
U ČERNÍNSKÉHO ZÁMKU 1
339 01 CHUDENICE
WWW.ZAMEKCHUDENICE.CZ

MUZEUM JOSEFA DOBROVSKÉHO

Ve Starém zámku v Chudenicích se nachází vedle expozice o historii rodu Czerninů i rozsáhlá stálá výstava věnovaná životu a dílu Josefa Dobrovského. Pobýval zde nejen jako host svého přítele hraběte Eugena Czernina, ale i jako vychovatel jeho dětí. Výstavu s použitím materiálu ze sbírek PNP vytvořila kurátorka Literárního archivu PNP Yvetta Dörflová. V další části zámku pak nalezneme expozici věnovanou historii Chudenic a významným osobnostem spojených s tímto místem. Výstavní panely zobrazující např. život a dílo K. S. Amerlinga a jeho ženy, přítele Boženy Němcové Viléma Dušana Lambla, jeho bratrů a sester i Josefa Franty Šumavského připravila opět ze sbírek PNP Y. Dörflová.

Foto © Lucie Věříšová