31. 8. 2022

Návštěva delegace z Tchaj-wanu

Dne 26. 8. 2022 navštívila Památník národního písemnictví delegace z tchajwanského muzea National Museum of Taiwan Literature. Návštěva proběhla za účasti doc. Davida Uhera z Katedry asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který PNP představil koncepci muzea literatury na Tchaj-wanu zaměřenou na současnou tchajwanskou literaturu vydávanou v různých světových jazycích. National Museum of Taiwan Literature provozuje i sbírkovou a výstavní činnost. Ředitel PNP Zdeněk Freisleben informoval hosty o nových aktivitách PNP spojených s otevřením nové budovy Muzea literatury, vědeckovýzkumné činnosti a nové expozici. Byla domluvena příprava memoranda o vzájemné spolupráci a dalších možných společných činnostech obou muzeí. Na závěr setkání seznámil pracovník Literárního archivu Miloš Sládek návštěvu z Tchaj-wanu s historií PNP.

antispam