2013

Netušený prostor na pomezí krajiny a duše

20. 9. 2013 – 31. 10. 2013
letohrádek Hvězda

Autorka: Petra Patlejchová
Spolupráce: Akademie výtvarných umění v Praze

Připouští si současný člověk vliv krajiny na své vědomí? Je toho stále schopen anebo pod vlivem Doby moderní se potřeba souznít s přírodou či sám se sebou už vytratila? Václav Cílek, patron výstavy, tvrdí, že se tak děje neustále a leckdy nepozorovaně. Spojitost krajiny a vnitřní krajiny člověka sleduje i šestice mladých umělců, kteří ovšem volí jiný přístup než tradiční krajináři.

Vystavující umělci: Kristýna Šormová, Tadeáš Kotrba, The Maya, Tereza Příhodová, Robin Kaloč, Jan Uldrych