2005

Neznámé hodnoty (zpracování, soupis, zpřístupnění fondu)

projekt MK ČR, identif. kód.: DA04P01OUK011
řešitel: H. Klínková, A. Petruželková
doba trvání projektu: od 2004 do 2005

výstup: tištěný soupis