Cenu uděluje Spolek českých bibliofilů

Autor/ka: Jaroslav Seifert
Název: Noční divertimento

Knižní úprava / Book design: Bohuslav Šír
Knihařské zpracování / Bookbinding: Kateřina a Marek Stašovi
Editoři / Editors: Kateřina a Marek Stašovi
Ilustrace / Illustrations: Karel Musil
Nakladatelství / Publisher: Kateřina a Marek Stašovi
Tisk / Print: Ateliér Avart, Karel Musil
Písmo / Typeface: Splendid Quartett
Strany / Pages: 41
Rozměr / Size: 15,5 × 21,8 cm
Doporučená cena / Recommended price: –
ISBN –

Zástupci SČB, předseda Spolku Petr Ladman a místopředseda Filip Hynek vybírali laureáta Ceny Vojtěcha Preissiga, kterou v rámci NČKR uděluje Spolek českých
bibliofilů v Praze. Do užšího výběru se dostaly následující tituly. Reginaldo Prandi Ukradený déšť a jiné příběhy z Amazonie, ilustrované studenty VŠUP, vydalo nakladatelství Baobab. Druhá kniha užšího výběru, která zaujala typografií, ilustracemi, sazbou a vazbou, byla Nezvalova Manon Lescaut od studentky Veroniky Švédové, vydaná VPŠG Hellichova v Praze. Jediná kniha převyšující průměr v kategorii Bibliofilie je Noční divertimento Jaroslava Seiferta. Tisk a typo Bohuslav Šír, vydalo nakladatelství Kateřina a Marek Stašovi. 280 číslovaných výtisků, z nich 80 výtisků na papíru Fabriano, s výzdobou třemi originálními grafickými listy v provedení kombinovaná technika od Karla Musila. Vázáno v ruční polokožené vazbě.

Petr Ladman
předseda SČB

The representatives of the Association of Czech Bibliophiles, the chairman of the Association, Petr Ladman and the vice-chairman, Filip Hynek, chose the
Vojtěch Preissig Prize laureate, which is awarded by the Association of Czech Bibliophiles in Prague as part of the Most Beautiful Book of the Year. The following book titles were runners up. Reginaldo Prandi Ukradený déšť a jiné příběhy z Amazonie, (Stolen rain and other stories of the Amazon), illustrated by students of the Academy
of Arts, Architecture and Design in Prague, published by Baobab publishers. The second runner up book, which drew attention for its typography, illustrations, typesetting and binding, was Nezval’s Manon Lescaut by student Veronika Švédová, published by the College and Secondary School of Graphics (VPŠG) Hellichova in Prague. The only above average book in the Bibliophile category is Jaroslav Seifert’s Noční divertimento (Night Divertimento). The printing and typo is by Bohuslav Šír, published by Kateřina and Marek Staš. 280 numbered copies, 80 copies of which printed on Fabriano paper, decorated with three original graphic sheets using a combined technique by Karel Musil. The book is encased in hand half-leather binding.

Petr Ladman
Association of Czech Bibliophiles Chairperson