2. místo

Autor/ka: Marek Toman
Název: Nožička a Wohryzek

Knižní úprava / Book design: Jan Čumlivski, Juraj Horváth
Ilustrace / Illustrations: Jan Trakal
Nakladatelství / Publisher: Baobab
Tisk / Print: Tiskárna Protisk
Písmo / Typeface: Antique No. 6, Nozwoh
Strany / Pages: 256
Rozměr / Size: 15,6 × 22,2 cm
Doporučená cena / Recommended price: 330 Kč
ISBN 978-80-7515-139-1

Současný remix vzpomínky na rodokaps, kde od přebalu po tiráž probíhá strhující a prudce proměnlivý dialog mezi ilustrací a typografií.

Bohumil Vašák
člen výtvarné komise

A contemporary remix of memories of pulp magazines where a captivating and highly variable dialogue takes place between the illustrations and typography from the cover to the masthead.

Bohumil Vašák
Art Panel member