STUDOVNA PRAHA
STRAHOVSKÉ NÁDVOŘÍ 1/132
118 38 PRAHA 1
TEL.: +420 220 516 695, LINKA 293
MOBIL: +420 732 633 134
E-MAIL: hrazdirova@pamatnik-np.cz
studovna@pamatnik-np.cz

OD 29. 7. 2022 JE STUDOVNA NA STRAHOVĚ TRVALE UZAVŘENA Z DŮVODU STĚHOVÁNÍ.

BADATELNA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE V LITOMĚŘICÍCH
KAMÝCKÁ 2293
412 01 LITOMĚŘICE – PŘEDMĚSTÍ
TEL.: +420 412 552 625
MOBIL: +420 731 448 567
E-MAIL: LITOMERICE@PAMATNIK-NP.CZ

OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí–pátek 9.00–16.00
pouze pro předem objednané badatele

Literární archiv Památníku národního písemnictví (LA PNP) shromažďuje, zpracovává, ochraňuje a zpřístupňuje doklady k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích včetně dokladů vážících se k životu, dílu a odkazu významných osobností české literatury a knižní kultury od 18. století do současnosti. Sbírky zahrnují rovněž řadu celků obecně se týkajících kulturního vývoje v českých zemích a středoevropském prostoru (osobní fondy významných osobností kulturního, společenského i politického života, nejrůznější spolkové a jiné institucionální archivy) či počátků vědy v českých zemích (zejména jazykověda, historie, medicína).

Historie Literárního archivu PNP