STUDOVNA PRAHA
Muzeum literatury
Pelléova 44/22
160 00 Praha 6

TEL: +420 221 343 537
MOBIL: +420 732 633 134
E-MAIL: STUDOVNA@PAMATNIK-NP.CZ

OTEVÍRACÍ DOBA:

pondělí 9.00−16.30
úterý 9.00−17.30
středa 9.00−16.30
čtvrtek 9.00−17.30
pátek 9.00−14.30

První pátek v měsíci zavřeno.

 

STUDOVNA BUDE PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA 19.9. - 20.9. 2023 Z DŮVODU KONÁNÍ SEMINÁŘE AMG.

 

BADATELNA CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE V LITOMĚŘICÍCH
KAMÝCKÁ 2293
412 01 LITOMĚŘICE – PŘEDMĚSTÍ
TEL.: +420 412 552 625
MOBIL: +420 731 448 567
E-MAIL: LITOMERICE@PAMATNIK-NP.CZ
 

OTEVÍRACÍ DOBA:

pondělí–pátek 9.00–16.00
pouze pro předem objednané badatele

Literární archiv Památníku národního písemnictví (LA PNP) shromažďuje, zpracovává, ochraňuje a zpřístupňuje doklady k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích včetně dokladů vážících se k životu, dílu a odkazu významných osobností české literatury a knižní kultury od 18. století do současnosti. Sbírky zahrnují rovněž řadu celků obecně se týkajících kulturního vývoje v českých zemích a středoevropském prostoru (osobní fondy významných osobností kulturního, společenského i politického života, nejrůznější spolkové a jiné institucionální archivy) či počátků vědy v českých zemích (zejména jazykověda, historie, medicína).

Historie Literárního archivu PNP