O nás

O sbírce

Z celkového počtu přibližně 65 milionů sbírkových předmětů evidovaných v muzeích a galeriích ČR uchovává PNP více než desetinu, což představuje podstatnou část národního kulturního dědictví.

Sbírka PNP vznikala postupně od roku 1952, dne 25. září 2002 byla zapsána ve smyslu § 3 odst. 2 a § 17 odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek v platném znění do centrální evidence sbírek vedené na MK ČR pod evidenčním číslem PNP/002-05-10/195002.

Sbírku PNP tvoří z podstatné části archiválie, uložené v oddělení literární archiv, který je podle § 80 a násl. zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě veřejným akreditovaným specializovaným archivem. Jedná se o nejucelenější soubor pramenů ke studiu české literární historie 19. a 20. století v ČR a řadí se k nejvýznamnějším evropským sbírkám.

Sbírka PNP se dále člení do čtyř podsbírek:

  1. podsbírka výtvarného umění (oborové číslo 15)
  2. podsbírka knih (oborové číslo 18)
  3. podsbírka písemností a tisků (oborové číslo 19)
  4. podsbírka další – exlibris (oborové číslo 24)

Podsbírky výtvarného umění a exlibris (15 a 24) jsou uloženy v oddělení umělecké sbírky, podsbírky knih, písemností a tisků (18 a 19) jsou uloženy v oddělení knihovna.

Na základě zákona č. 298/1990 Sb., ve znění zákona č. 338/1991 Sb. bylo z fondů PNP až dosud vydáno oprávněným osobám přes 200 000 sbírkových předmětů (především knihovní fondy a umělecké předměty z původního majetku klášterů).

Literární archiv PNP v letech 1990–2016 podpořili:

SEZNAM DÁRCŮ