3. místo

Autor/ka: Pavla Nečásková
Název: O tom tady nemluvíme

Knižní úprava / Book design: Pavla Nečásková
Ilustrace / Illustrations: Pavla Nečásková
Nakladatelství / Publisher: Pavla Nečásková, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk / Print: FUD UJEP
Písmo / Typeface: Trivia Sans
Strany / Pages: 40
Rozměr / Size: 15,5 × 21 cm

Osobní projekt a zpověď o (ne)přítomnosti otce v rodině. Intimitě obsahu odpovídá drobnější formát, citlivá typografie, jednoduchá barevnost i práce s kresbou. Výrazným prvkem je ale hlavně práce s nití: emoce vyvolávající figura nepřítomného otce vyšitá jen v siluetě, z knihy ledabyle a chaoticky čouhající nitě evokují probíhající, neukončený proces. Něco, co se sešívá / hledá / skládá dohromady. Jedna z knih, které zaujaly porotu na první pohled. A v paměti i mezi tolika exponáty zůstala.

Barbora Toman Tylová
členka výtvarné komise