2. místo

Autor/ka: Tereza Šiklová
Název: Obr

Knižní úprava / Book design: Tereza Šiklová
Ilustrace / Illustrations: Tereza Šiklová
Nakladatelství / Publisher: Baobab
Tisk / Print: PBtisk
Písmo / Typeface: Mundi Subterranei
Strany / Pages: 56
Rozměr / Size: 19 × 26 cm
Doporučená cena / Recommended price: 249 Kč
ISBN 978-80-7515-131-5

Během jednoho rozhovoru dostal Pavel Kosatík, autor knihy o prvním československém prezidentu Tomáši Masarykovi, z publika dotaz, jestli se bude časem vě-novat také Krakonošovi. „Už na něm pracuji,“ řekl a sálem to nadšeně zahučelo. Obr, zachycený na své pomalé cestě spisovatelkou a výtvarnicí Terezou Šiklovou, je dalším z českých velikánů, o němž se budou jednou naše děti učit.

Lukáš Prokop
člen výtvarné komise

In one interview Pavel Kosatík, author of a book on the first Czechoslovak president, Tomáš Masaryk, received a question from the audience asking if he would at some time also write a book about Krakonoš (trans. note: spirit of the Giant Mountains). “I’m already working on it,” he said and there was an enthusiastic roar through the room. Obr (Giant), recorded on a slow journey by writer and artist Tereza Šiklová, is another great Czech figure which our children will learned about one day.

Lukáš Prokop
Art Panel member