2. místo

Autor/ka: Uyanga Undarmaa
Název: Ode to Metamorphosis

Knižní úprava / Book design: Uyanga Undarmaa
Ilustrace / Illustrations: Uyanga Undarmaa
Škola / School: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Tisk / Print: Voala
Písmo / Typeface: Space Grotesk, PicNic
Strany / Pages: 56
Rozměr / Size: 16 × 23 cm
Doporučená cena / Recomended Price: –
ISBN –

Mimořádným způsobem přistoupila autorka Uyanga Undarmaa k autorské knize Ode to Metamorphosis. Dílo se zabývá ve své náročné knihařské podobě a zároveň souznějící grafické úpravě a ilustracemi tématem řádu přírody. Právě neobvyklá forma vkládaných listů, ale i obrazové, grafické a typografické propojení a použití vyváženého písma v rámci jednotlivých fotografií vytváří zajímavý a originální koncept knihy – objektu.

Zdeněk Freisleben
ředitel Památníku národního písemnictví

Uyanga Undarmaa approached her book Ode to Metamorphosis in an extraordinary way. In its intricate book form, harmonious graphic design and illustrations, the work deals with the theme of the order of nature. The unusual form of inserted sheets as well as the interconnection of the pictorial, graphic and typographic elements and the use of a balanced font within the individual photographs creates an interesting and original concept of a book – object.

Zdeněk Freisleben
Director of the Museum of Czech Literature