Metodické centrum

Odkazy

Desktopová aplikace Repro

Aplikace Repro umožňuje komunikaci a sdílení dat mezi textologickým pracovištěm, resp. dalšími badateli, a digitalizačním pracovištěm LA PNP. Jejím prostřednictvím lze po registraci a autorizaci přístupu (přístupové údaje budou poskytovány na základě uzavření smlouvy s PNP) prohlížet, vybírat a objednávat ke stažení digitální kopie archiválií z jednotlivých digitalizovaných fondů k dalšímu použití např. pro expoziční či publikační účely. Aplikace tvoří jeden z výstupů grantového projektu Od pramene k edici. Zpřístupnění archivních fondů české literatury a jejich využití v ediční praxi (NAKI DG16P02H033).

Aplikaci si můžete stáhnout zde.
Doprovodný text s popisem aplikace a se stručným návodem
ve formátu pdf je ke stažení zde.

 

Metodika archivního zpracování osobních fondů literární povahy s přihlédnutím k jejich následnému badatelskému využití

Předkládaná metodika se zabývá archivními fondy, které dokumentují literární a kulturní život v českých zemích, a s ohledem na aktuálně platné domácí metodické pokyny - integrující mezinárodní standardy (ISAD a ISAAR CPF) - formuluje obecné zásady pro jejich zpracování s přihlédnutím k praxi v Literárním archivu Památníku národního písemnictví (dále LA PNP). 

Cílem této metodiky je podrobit kritické analýze stávající Pokyny pro zpracování archivního materiálu v Literárním archivu PNP (Praha 2013), jimiž se řídí zpracování archivních souborů typu osobní fond, tvořících 91 % z celkem 2 355 archivních fondů uložených v LA PNP. Zároveň bylo nutné platné části stávajících pokynů inovovat tak, aby odpovídaly upravenému vydání Základních pravidel pro zpracování archiválií z roku 2015 (2. doplněné a opravené vydání, M. Wanner a kol., Praha 2015), doplnit je o nové dílčí operace (např. tvorbu rejstříků podle Základních pravidel) a především rozšířit celý postup zpracování o dosud zcela chybějící část – přípravu archiválií k digitalizaci i specifikaci samotného procesu digitalizace.

Potřeba nového metodického pokynu vyvstala zejména v souvislosti s počátkem systematické digitalizace fondů (zahájené v LA PNP v roce 2016) a s řešením grantového projektu Od pramene k edici. Zpřístupnění archivních fondů české literatury a jejich využití v ediční praxi (NAKI DG16P02H033). Metodika tak vychází vstříc požadavkům, s nimiž jsou v současné době konfrontováni pracovníci většiny archivních institucí.

Průvodní zpráva k metodice je ke stažení zde.
Text metodiky je ke stažení zde.