Olšany – nekropole ruské emigrace 23/9/17

23/9/2017
Olšanské hřbitovy

začátek: 14.30
sraz: před Chrámem Zesnutí přesvaté Bohorodice na Olšanských hřbitovech

Olšany – nekropole ruské emigrace 23/9/17

Tematická vycházka s Anastázii Kopřivovou, historičkou a spoluautorkou výstavy Zkušenost exilu. Osudy exulantů z bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu, a též dcerou ruských emigrantů. 
V českém jazyce, vstup zdarma.