3. místo

Autor/ka: Jan Jiráň
Název: Opičák Sun

Knižní úprava / Book design: Petr Bosák, Robert Jansa (20YY Designers)
Ilustrace / Illustrations: Zdeněk Sklenář
Nakladatelství / Publisher: Galerie Zdeněk Sklenář
Tisk / Print: Indigoprint
Písmo / Typeface: Topol a Cigars
Strany / Pages: 288
Rozměr / Size: 15,5 × 21,5 cm
Doporučená cena / Recommended price: 460 Kč
ISBN 978-80-87430-84-2

 

 

Stejně jako hlavní postava opičí král Sun Wu-kchung je kniha živá a hravá. Neustále se tu něco děje – barevné ilustrace se střídají s černobílými, velké písmo s malým, bílé stránky s pestrobarevnými atd. Hravost a rytmičnost je podtržena také originálním veršovaným vyprávěním mytického příběhu. Na konci knihy je krátký seznam významných postav a jevů, ze kterých se mýtus skládá. V něčem mi tento přístup připomíná počítačovou hru, v níž pomocí avatara zdoláváme překážky, získáváme super schopnosti a nové dovednosti.

Rufina Bazlova
členka výtvarné komise

Just like the main character of Sun Wu-kchung, the monkey king, this is a lively and playful book. There is always something going on – coloured and black and white illustrations alternate, as do capital and small letters, white and multi-coloured pages, etc. The playfulness and rhythm is also underlined by the original narrative verse of a mythical tale. There is a short list of prominent characters and phenomena that form the myth. This approach reminds me of a computer game in which we use an avatar to help overcome and acquire super powers and new skills.

Rufina Bazlova
Art Panel member