Osudy 50. let – Proces se „Zelenou internacionálou“

28/4/2017 – 4/6/2017
Regionální muzeum a galerie v Jičíně. Muzeum hry, Valdštejnovo náměstí 1, Jičín

Regionální muzeum a galerie v Jičíně. Muzeum hry, Valdštejnovo náměstí 1, Jičín

Osudy 50. let – Proces se „Zelenou internacionálou“

Výstava s názvem Osudy 50. let – Proces se „Zelenou internacionálou“ přiblíží mašinerii politických procesů, ve které uvázla i řada osobností z Jičínska. Návštěvníci budou moci sledovat osudy tří spisovatelů, kteří byli odsouzeni v tzv. politickém procesu se Zelenou internacionálou na počátku 50. let 20. století.

Nová výstava je věnována vykonstruovanému politickému procesu s katolicky orientovanými spisovateli a s příznivci literárního ruralismu. Mezi dvaceti třemi intelektuály odsouzenými k dlouholetým trestům vězení byli význační vědci a spisovatelé. Ve výstavní chodbě muzea budou představeni tři z nich. Jsou to významní spisovatelé – ruralisté pocházející z okolí Jičína, přátelé od školních let: Václav Prokůpek, Josef Knap a František Křelina. Ve smyšleném původním řízení byli odsouzení nuceni podepsat svou uměle vytvořenou trestnou činnost formulovanou vyšetřovateli Státní bezpečnosti, kteří je nutili k podpisu fyzickým násilím a obrovským psychickým nátlakem. Jejich odsouzení se týkalo nejen jejich osobní svobody, ale i jejich tvorby. Kriminalizován byl dokonce i literární směr ruralismus. „Vyřazení všech literárních děl těchto autorů z knihoven stíhaly výpovědi, vracení rukopisů, výměry o vystěhování. Shromážděné materiály se vracejí i k situaci rodin, které se potýkaly s opovržením celou společností a s povšechnou diskriminací. Nedílnou součástí života opuštěných členů těchto rodin byly nesčetné žádosti o milost pro své manžele a otce, a zároveň i jejich nespočetná zamítnutí,“ uvádí kurátorka výstavy a historička jičínského muzea Mgr. Hana Fajstauerová. Josef Knap vyšel z bran vězení jako první, ze zdravotních důvodů byl propuštěn v roce 1955. František Křelina byl amnestován v roce 1960. Václav Prokůpek vedl marný zápas, aby se amnestie vztahovala i na jeho odsouzení, nebo aby byl propuštěn alespoň po odpykání poloviny trestu. Podmínečně byl propuštěn až v roce 1964. Většina obviněných se v roce 1965 rozhodla podat žádost o obnovení procesu.

Na základě archiválií z Literárního archivu Památníku národního písemnictví, Archivu bezpečnostních složek a Národního archivu v Praze představí tato výstava tvrdý dopad mocenského aparátu na životy tří lidí, kteří se nehodili do ideologie KSČ.Odborná spolupráce za PNP: PhDr. Renáta Ferklová. 

Více informací na webu muzea a galerie www.muzeumhry.cz
Pozvánka
Plakát