15. 11. 2019

Oznámení o úmrtí Jiřiny Hořejší

S velkým zármutkem oznamujeme, že dne 13. listopadu 2019 zemřela Jiřina Hořejší, dcera básníka a překladatele Jindřicha Hořejšího.

Jiřina Hořejší (19322019), vystudovala dějiny umění a dlouhá léta pracovala v Ústavu dějin ČSAV. Památníku národního písemnictví darovala v roce 2016 vlastní rozsáhlou knihovnu a také pozůstalost po svém otci, básníku a překladateli z francouzštiny Jindřichu Hořejším. Díky její velkorysosti tak PNP obohatil své sbírky mimo jiné o obrazy Toyen, Jindřicha Štyrského, Josefa Čapka a osobní fond rukopisů, tisků, korespondence a fotografií Jindřicha Hořejšího. Za dar v tomto rozsahu je Památník národního písemnictví paní Jiřině Hořejší velice vděčný.

Na ukázku publikujeme fotografie vybraných archiválií: Hořejšího překlad Dobrého vojáka Švejka z češtiny do francouzštiny pro nakladatelství Gallimard (1932) a Čapkův obraz Předměstské zahradnictví II. (1922).

 

 

antispam