1. místo
Cena Ministerstva kultury ČR

Autor/ka: Petr Jambor
Název: Palimpsest

Grafická úprava: Petr Jambor
Nakladatelství: 4AM Fórum pro architekturu a média
Tiskárna: Polygrafia, n. p.

Hodnocení poroty: Dekonstrukce knihy, ale především formálně odzbrojující gesto hraničící s mystifikací, nebo dokonce s technologickou záhadou. Autor se odkazuje ke starým palimpsestům, ze kterých byl seškrabán původní obsah, aby se dal drahý materiál recyklovat, sám ale žádný nový obsah nepřidává. Nechává na svého „čtenáře“ působit čistou plochu papíru, osamocené rámečky a čisté barevné plochy. Výsledné dílo vizualizuje mizení paměti a pomíjivost historie. Výjimečně originální vklad autora, který propojil profesi restaurátora se zvoleným médiem a významově mnohovrstevnatým sdělením. U Palimpsestu došlo jako u jedné z mála knih k jednoznačné shodě porotců, přičemž vyvolala vášnivou diskuzi o způsobu provedení.