2. místo
Cenu uděluje Svaz polygrafických podnikatelů

Autor/ka: Pavel Berky
Název: Pavel Berky – Recepty

Tisk / Print: Tiskárna Helbich
Knižní úprava / Book design: Martin Mikeš
Editor / Editor: Matěj Jan Pardus
Ilustrace / Illustrations: Pavel Berky
Fotografie / Photographs: Hana Kožušníková
Nakladatelství / Publisher: Pavel Berky
Písmo / Typeface: Aeonik, HaloHandletter
Strany / Pages: 392
Rozměr / Size: 22,5 × 28,5 cm
Doporučená cena / Recommended price: 1290 Kč
ISBN 978-80-11-00663-1

Druhá cena byla udělena publikaci Pavel Berky – Recepty. Celek zahrnuje vlastní publikaci uloženou v kazetě. Ta je opatřena jednoduchým kartonovým pouzdrem vybaveným tužkou a záložkami pro poznámky. Zvolením vhodného grafického bezdřevého volumenózního papíru byla velmi umocněna kvalita provedeného tisku. Porotu zvláště zaujala mimořádně provedená šitá švýcarská vazba, kdy je knižní blok zavěšen do obálky s přední i zadní chlopní a opatřen parciálním UV-lakem.

Technická komise

The second prize was awarded to the publication Pavel Berky – Recepty (Pavel Berky recipes). The whole work includes the personal publication placed in a box. This has a simple cardboard case with a pencil and bookmarks for making notes. The choice of an appropriate graphic wood-free voluminous paper greatly enhanced the quality of the printing. The jury was particularly impressed by the extraordinary work of the sewn Swiss binding when the book block is attached to the jacket with a front and back flap and with partial UV laminate.

Technical Panel