2013

Pavel Nešleha – Možnosti zobrazení

1. 3. 2013 – 6. 4. 2013
Galerie VŠUP

Autorka: Mahulena Nešlehová

Malíř Pavel Nešleha (1937–2003) patří k výrazným osobnostem generace šedesátých let a k názorovému okruhu umělců pražských neveřejných Konfrontací roku 1960. Jeho tvorba je mnohostranná a ideově bohatá. Zahrnuje malbu, grafiku, kresbu, objekty, environmentální projekty a fotografie. Výstava, nazvaná podle umělcova obrazu, představila výběr několika důležitých děl, kterými promýšlel různé možnosti vyjádření své reflexe přítomného světa. Konfrontací malby, digitálních fotografických tisků a virtuálního televizního obrazu dala nahlédnout do způsobu, jímž práce prezentoval a v jejichž ideové trojjedinosti si uvědomoval „omezenost našeho vnímání a prožívání“.