22. 12. 2021

PF 2022 z Petrkova

Vážení přátelé a příznivci Petrkova,

s vaší velkou podporou se nám podařilo během letošního roku splnit nádherné přání: několik dní po převzetí do správy Památníku národního písemnictví jsme v červnu zahájili novou etapu života petrkovského zámečku. Výstav a setkání v domě a zahradě se letos zúčastnilo přes osm set návštěvníků. Koncerty, přednášky i čtení s úžasným a nadšeným publikem jsou pro nás všechny velkou odměnou a již nyní připravujeme program pro další společný rok v Petrkově. Také probíhají první havarijní opravy, abychom dům ochránili před vlhkostí a prostředí bylo i pro návštěvníky opět o něco vstřícnější.

Všem, kdo nás podporujete, spolupracujete s námi nebo se o Petrkov zajímáte, velice děkujeme a přejeme požehnané vánoční svátky, zdraví, štěstí a mnoho splněných přání v roce 2022.

Za česko-francouzské centrum Petrkov

Lucie Tučková

antispam