14. 9. 2023

Plenární zasedání ICOM v Muzeu literatury

Ve středu 13. září 2023 proběhlo v Muzeu literatury volební plenární zasedání Českého výboru Mezinárodní rady muzeí ICOM (International Council of Museums). Zasedání se kromě zástupců českých muzeí a galerií a individuálních členů ICOM zúčastnil také ministr kultury Martin Baxa, který všem přítomným muzejním pracovníkům poděkoval za jejich práci a vyzdvihl úspěchy českého muzejnictví.

Během zasedání úspěšně proběhly volby nového předsednictva ČV ICOM. Pro Památník národního písemnictví / Muzeum literatury je velkou ctí, že do předsednictva byla zvolena PhDr. Lucie Tučková, Ph.D., vedoucí Česko-francouzského kulturního centra Petrkov. Gratulujeme!

 

antispam