20. 11. 2020

PNP otevře Muzeum literatury pod novou vizuální identitou od 20YY Designers

Muzeum literatury, které nově vzniká jako součást Památníku národního písemnictví, otevře v roce 2021 v Petschkově vile v pražské Bubenči expozici věnovanou literatuře. Vizuální identita instituce vychází z designérské soutěže, kterou uspořádala odborná organizace Czechdesign. Vítězné studio 20YY Designers (Petr Bosák, Robert Jansa, Filip Kopecký, Adam Macháček) představuje silný koncept a originálním způsobem propojuje fragmenty z archivu instituce se současným komunikačním jazykem.

„Vizuální identita muzea se snaží reflektovat jeho náplň: proměnná forma vizuálního systému dává možnost hravé práci s hledáním nových kontextů a významů. Přenáší různorodé emoce či vzpomínky; od kurátorsky precizního výběru po náhodné shluky přídavných jmen, sloves a citoslovcí s odkazem na dada. Tento „živý“ archiv je jak textový, tak obrazový (v budoucnu také zvukový a digitální). Umožňuje vytváření nových obsahů, zapamatovatelných hesel a zkratek, což se promítá do celé vizuální identity. V neposlední řadě ukazuje fragmenty literatury v její výtvarné podobě – dobové typografii a ilustraci. Považujeme za důležité, aby Muzeum literatury komunikovalo svébytnou výtvarnou formou, neboť dnešní stav veřejného prostoru přímo vybízí k práci s textem a jeho významem,“ objasňuje koncept nové vizuální identity Adam Macháček, 20YY Designers. 

„Památník národního písemnictví byl od svého vzniku vázán na historické prostory Strahovského kláštera. Jeho logo – lev s knihou – lze chápat jako součást klasické představy o muzeu. A právě změny, kterými instituce nyní prochází, mají své opodstatnění i ve změně vizuální identity. Nejde jen o působení muzea v jiném místě, ale i o definici literárního muzea v současnosti. Na tuto situaci je vázaná i forma vizuální komunikace muzea a jeho otevřenosti k veřejnosti. Samotná symbolika tak nabízí možnost ukázat literární muzeum ve smyslu otevřené stránky vybízející k dalšímu vnímání textu nebo vizuálního sdělení. Zároveň je variabilní k dalším možnostem proměn. Jedná se také o nezaměnitelnost s jinými muzejními institucemi a vytváření kreativního prostoru, který je s touto institucí spojený,”  uvádí ředitel instituce Zdeněk Freisleben.

Dvoukolového výběrového řízení se zúčastnilo celkem 7 studií. Soutěžící měli za cíl navrhnout funkční systém vizuální identity a brand identitu značky Muzeum literatury, která by reflektovala nové potřeby prezentace instituce a komunikaci směrem k širší cílové skupině, než měla doposud. V porotě kromě zástupců instituce zasedli také externí odborníci, typograf Tomáš Brousil, grafická designérka Zuzana Lednická a teoretička grafického designu Kateřina Přidalová.

Další informace a ukázky vizuálu na muzeumliteratury.cz.

Zdroj 20YY Designers

antispam