3. místo
Ceny za vynikající polygrafické zpracování

Autor/ka:
Název: Podivuhodný svět Zdeňka Buriana

Editoři: Ondřej Müller, Rostislav Walica
Ilustrace: Zdeněk Burian
Grafický design: Michal Chodanič
Nakladatelství: Plus

Tiskárna: Tiskárny Havlíčkův Brod
Písmo: Skolar PE
Počet stran: 472
Rozměr: 24,2 × 33,2 cm
Doporučená cena (Kč): 1 599

ISBN 978-80-259-0924-9

Třetí cena patří knize Podivuhodný svět Zdeňka Buriana
z kategorie Knihy o výtvarném umění. Je to velkoformátová
kniha s velmi vyváženým zpracováním. Zdeněk Burian maloval
převážně technikou kvaše. Kniha se vyznačuje výjimečnou
reprodukční kvalitou ilustrací, a tak velmi kvalitní tisk v této
knize ještě více vykresluje jejich hloubku. Velmi dobře byla
zvolena vazba V7. Jedná se o vazbu s kombinovaným potahem
a plátěným hřbetem. Deska knihy je opatřena ražbou. Nad
Burianovými ilustracemi Vernových románů všichni členové
technické komise zavzpomínali.
(Technická komise)