23. 6. 2021

Podpis memorand o spolupráci mezi Českými centry a Památníkem národního písemnictví

Generální ředitel Českých center Ondřej Černý a ředitel Památníku národního písemnictví Zdeněk Freisleben podepsali v úterý 22. 6. 2021 v 15:30 hodin v prostorách Síně Boženy Němcové Památníku národního písemnictví Memorandum o spolupráci obou institucí v oblasti podpory kulturních projektů.  Podpisem Memoranda o spolupráci dochází k deklarování podpory a vzájemné spolupráci ve vybraných oblastech rozvoje kulturních projektů. Hlavním cílem tohoto memoranda je využít stávající potenciál Českých center a Památníku národního písemnictví k zajištění dlouhodobé spolupráce s efektivním dopadem na propagaci České republiky ve světě. Spolupráce se týká oblastí spojených s propagací české literatury, knižní kultury a designu v zahraničí v zemích, kde mají Česká centra svá zastoupení, dále oblastí spojenými s prezentací Památníku národního písemnictví v zahraničí, zejména projektu Nejkrásnější české knihy roku za oblast knižního designu či česko-francouzského centra Petrkov. Další aspekty spolupráce zahrnují například kooperaci při zajišťování výstav s možností využití knižních a výtvarných sbírek archiválií památníku, stejně tak spolupráci v rámci kurátorských cest ze zahraničí.

ONDŘEJ ČERNÝ, GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÝCH CENTER:

„Památník národního písemnictví představuje jednu z nejstarších institucí v České republice uchovávající doklady a nezřídka také poklady o vývoji a historii literatury a vůbec knižní kultury u nás. Jednou z našich priorit je posilování spolupráce s prestižními českými institucemi, do této kategorie památník rozhodně patří. Česká centra se například podílejí na zahraniční prezentaci Nejkrásnější české knihy, spojuje nás však celá řady dalších aktivit, ale i vizí. Věřím, že díky memorandu se právě tyto vize podaří naplnit vyváženě a efektivněji.“

ZDENĚK FREISLEBEN, ŘEDITEL PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

„Česká centra jsou pro Památník národního písemnictví již dlouhodobě spojnicí se zahraničím v prezentaci české knižní kultury a literatury. Už v minulosti se v Českých centrech uskutečnila i řada výstav, která seznamovala se sbírkami Památníku národního písemnictví, jako tomu bylo například při prezentaci českého ex libris. Právě rozšíření spolupráce, které se bude týkat nejen české literatury, knižní kultury a designu, ale i nového česko-francouzského centra Petrkov, je důvodem pro memorandum o vzájemné spolupráci, jenž by mělo rozšířit všechny možné formy prezentace ve zmiňovaných oblastech.“

Foto Milan Kuzica, PNP

antispam