Služby

Poradenská činnost

Metodické centrum nabízí metodický servis a poradenství pro různé subjekty, zvláště pak pro literární muzea a památníky.

Na základě závěrů z kolokvií a konferencí pořádaných MC vytváří metodiky a modelové projekty podle požadavků uživatelů.

MC přináší aktuální informace o zpřístupňování kulturního dědictví.