Poradní orgány

Poradní sbory pro sbírkotvornou činnost

Oddělení literárního archivu
PhDr. Věra Brožová, Ph.D. (Katedra české literatury PedF UK)
Prof. PhDr. Aleš Haman, DrSc.
PhDr. Petr Kovařík
PhDr. Vladimír Růžek (Archivní správa MV ČR)
PhDr. Petr Šisler (Ústav pro českou literaturu AV ČR)

Oddělení knihovny
PhDr. Polana Bregantová (Ústav dějin umění AV ČR)
PhDr. Jaroslav Císař
Mgr. Vratislav Färber (Ústav české literatury a literární vědy FF UK)
PhDr. Marie Jirásková
Mgr. Jan Šícha

Oddělení uměleckých sbírek
PhDr. Eva Bendová (Sbírka grafiky a kresby NG)
PhDr. Hana Larvová (Galerie hlavního města Prahy)
Mgr. Pavel Muchka (Národní muzeum v Praze)
Doc. Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D. (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze)
PhDr. Lucie Vlčková, Ph.D. (Uměleckoprůmyslové museum v Praze)