PORTMONEUM – MUSEUM JOSEFA VÁCHALA V LITOMYŠLI


Portmoneum – Museum Josefa Váchala, T. Novákové75, Litomyšl

duben, říjen: o víkendech 9–12, 13–17
květen-září: denně kromě pondělí 9–12, 13–17

www.portmoneum.cz

PORTMONEUM – MUSEUM JOSEFA VÁCHALA V LITOMYŠLI

Josef Portman, úředník, soukromý tiskař a sběratel umění, si interiér svého domu nechal v letech 1920–1924 vymalovat a vybavit originálním nábytkem od Josefa Váchala. 24. března 2017 byla slavnostně otevřena nová expozice. Portmoneum – Museum Josefa Váchala provozuje Regionální muzeum v Litomyšli, zřizované Pardubickým krajem. Na vzniku nové expozice se podíleli: Památník národního písemnictví, Národní muzeum, Moravská galerie v Brně a Regionální muzeum v Litomyšli. 

Více informací na webu Portmonea: www.portmoneum.cz