14. 7. 2021

Pozvánka na konferenci „Periodická paměť“

Muzeum Jindřichohradecka za podpory Národního muzea a Metodického centra při PNP si vás dovolují pozvat na odbornou konferenci z cyklu Knižní kultura 19. století Periodická paměť.

Konference proběhne v termínu 20.–21. října 2021.

Cílem setkání je komplexně sledovat oblast periodického tisku 19. století a rozvíjet spolupráci paměťových, akademických i vědeckých institucí. Konference je součástí cyklu odborných setkání nad tématem Knižní kultura 19. století a je pořádána při příležitosti 150. výročí vzniku týdeníku Ohlas od Nežárky. Publikování příspěvků v recenzovaném časopise Acta Musei Nationalis Pragae - Historia literarum.

Organizační výbor a odborná garance:
PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D., Mgr. Alena Petruželková, PhDr. Jaroslav Pikal, Mgr. Martin Sekera, Ph.D., Mag. Dr. Michael Wögerbauer

Tematické okruhy:
- Časové a terminologické vymezení tématu, členění periodického tisku
- Periodický tisk jako masmédium 19. století
- Periodický tisk jako kronika každodenního života
- Periodický tisk a čtenářství
- Proměny periodického tisku 19. století s nástupem nových technologií
- Restaurování a digitalizace periodik 19. století

Zaslání přihlášek přednášejících včetně anotace příspěvku: do 30. srpna 2021
Zaslání přihlášek účastníků konference: do 30. srpna 2021
Konferenční poplatek: 500 Kč
Odevzdání příspěvků do sborníku: 28. února 2022
Kontaktní adresa: behalova@mjh.cz.

Elektronickou přihlášku najdete zde.

POZVÁNKA

antispam