20. 9. 2022

Pozvánka na uvedení deníků Karla Teigeho

Nakladatelství Akropolis, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Památník národního písemnictví si vás dovolují pozvat na uvedení jedinečného knižního souboru deníků Karla Teigeho, které se uskuteční již tuto středu. O knize promluví její editoři Jan Wiendl, Tereza Sudzinová a Tomáš Pavlíček (ed. obrazové přílohy), o historii projektu a osobnosti Karla Teigeho pak lektoři Polana Bregantová a Jiří Brabec.

středa 21. 9. 2022 od 19.00 / Božská Lahvice
Bílkova 122/6, Praha 1 – Josefov

Edice čerpá v první řadě z unikátních rukopisných deníků K. Teigeho, jež se podařilo do sbírek Literárního archivu Památníku národního písemnictví získat v letech 2015 a 2021.  Kromě juvenilních deníků z dob Teigových studií zahrnuje soubor též autorovy záznamy z cest do Paříže (1922) Itálie a Francie (1924) a Sovětského svazu (1925). V knize jsou prezentovány rovněž  další celky uložené ve sbírkách  PNP. Kromě rodinného fotoarchivu, související korespondence Karla Teigeho s rodinou a přáteli (mj. s Vladimírem Štulcem, Jaroslavem Seifertem, Emy Häuslerovou či Artušem Černíkem) také  rozsáhlý soubor autorova výtvarného díla, který je uložen v Uměleckých sbírkách Památníku národního písemnictví. 

Srdečně zveme!

POZVÁNKA
akropolis.info/deniky

antispam