1. 3. 2023

Představení knihy Alois Musil: Prameny k životu a dílu 16. 3.

Srdečně vás zveme na představení knihy Alois Musil: Prameny k životu a dílu. Akce se koná 16. března v 17.30 v přednáškovém sále Muzea literatury. První svazek edice Prameny PNP věnovaný slavnému cestovateli a orientalistovi představí Adéla Jůnová Macková, Pavel Žďárský, Jan Grisa a Tomáš Pavlíček. 

Program:
17:00 představení projektu Alois Musil a počátky orientalistiky v Československu a edice Prameny PNP
17:30 přednáška o životě a díle A. Musila
18:20 A. Musil a jeho příchod na Univerzitu Karlovu, cesty do anglofonních zemí ve 20. letech 20. století; Musilův archivní fond ve sbírkách Literárního archivu PNP
18:50 křest knihy Alois Musil. Prameny k životu a dílu

 

  

antispam