3. místo

Autor/ka: Renata Kutina Vášová, Eliška Venglařová, Dagmar Haladová, Jiří A. Trnka, Astrid Winter
Název: Překročit hranice. Antologie současného německojazyčného dramatu

Knižní úprava / Book design: monsters
Ilustrace / Illustrations: studenti FUD UJEP Ústí nad Labem
Fotografie / Photographs: Tomáš Lumpe, Sára Chalupová, Jáchym Myslivec, Markéta Petříčková
Nakladatelství / Publisher: Činoherní studio města Ústí nad Labem
Tisk / Print: Indigoprint
Písmo / Typeface: Plain, SangBleu Sunrise
Strany / Pages: 968
Rozměr / Size: 15 × 25 cm
Doporučená cena / Recommended price: 450 CZK
ISBN 978-80-270-7780-9

Publikace je vyústěním tříletého studentského projektu, v němž se propojilo Činoherní studio v Ústí nad Labem s germanisty z Univerzity J. E. Purkyně a se studenty divadelních fakult, kteří měli za úkol vybrat, přeložit, nastudovat a zinscenovat devět současných německojazyčných her. Antologie klade důraz na současnou německou dramatiku a práci s jazykem, což se výrazně promítlo i do její grafické podoby. Nelze zde očekávat žádná okázalá grafická gesta, ale spíše funkčnost a práci se sazbou nesoucí se v duchu koncepce a struktury publikace. Celá kniha je obohacena o fotografickou dokumentaci ze scénických čtení a inscenací jednotlivých her, což může ve spojení s grafikou sazby vyvolat určitou atmosféru dokumentu. Neméně zajímavé je sledovat, jakým způsobem a jak úspěšně překročili českojazyční grafici pomyslnou hranici v úpravě německojazyčného dramatického textu, který má jistě svá vlastní pravidla a specifika.

Karel Štědrý
člen výtvarné komise