31. 10. 2022

Prezident Miloš Zeman vyznamenal spisovatele Ladislava Mňačka

Prezident Miloš Zeman předal 28. října 2022 státní vyznamenání Ladislavu Mňačkovi (1919–1994), slovenskému spisovateli, publicistovi a jednomu z nejpřekládanějších slovenských autorů.

Ladislav Mňačko in memoriam obdržel Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy, tedy druhé nejvyšší státní vyznamenání, které je udělováno osobám, jež se vynikajícím způsobem zasloužily o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv.

Mezi nejznámější díla Ladislava Mňačka patří například autobiografický román Smrt si říká Engelchen (1959), v němž popsal vlastní zkušenosti z protinacistického odboje, nebo novela Jak chutná moc (1967), která je podobenstvím o děsivé moci totalitního režimu.

Manželka Ladislava Mňačka, Eva Mňačková, rozená Bottová, po smrti svého manžela odkázala jeho pozůstalost Památníku národního písemnictví. Památník národního písemnictví tak má ve svých fondech nejen Mňačkovy rukopisy, ale také jeho pracovnu.

Památník národního písemnictví si cení státního vyznamenání Ladislava Mňačka vhledem k literární tvorbě a ke kritickým postojům k totalitním režimům, které Mňačko zastával.

Úvodní foto: Pracovna Ladislava Mňačka ve sbírkách PNP

antispam