Cena Vojtěcha Preissiga udělovaná Spolkem českých bibliofilů

Autor/ka: Veronika Hanzlíková
Název: Příběh nebe a země

Editor: Jakub Konupka
Ilustrace: Veronika Hanzlíková
Grafický design: Veronika Hanzlíková
Nakladatelství: Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Tiskárna: Grafické dílny FUD, sítotisk Jaromír Limr, knihvazačství Petr Rumler
Písmo: Týfa Antikva
Počet stran: 34
Rozměr: 27 × 39,5 cm
Doporučená cena (Kč): 0

Vybíráno bylo z titulů přihlášených v kategoriích Bibliofilie
a autorské práce a Studentské práce posluchačů výtvarných
a polygrafických škol. Titul Příběh nebe a země zaujal ruční
vazbou knihvazačství Rumler, jde o bakalářskou práci Veroniky
Hanzlíkové v ateliéru Grafického designu Fakulty umění
a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Obsahem
knihy jsou třírozměrné ručně vytvořené objekty, k textu použito
písmo Týfa Antikva, tištěno sítotiskem, první vydání 2018 ve
dvaceti signovaných výtiscích.
(Petr Ladman, předseda Spolku českých bibliofilů)