1. místo
CENA MINISTERSTVA KULTURY CESKÉ REPUBLIKY

Autor/ka: Ivo Pospíšil, Vladimír Jurásek, Jan Šulc
Název: Příliš pozdě zemřít mladý

Editor: Jan Šulc
Grafická úprava: Petr Bosák, Robert Jansa
Nakladatelství: BiggBoss
Tiskárna: Indigoprint

Hodnocení poroty: Kniha je důkazem, že beletrie může rovněž vypadat současně a moderně i bez nákladné polygrafie, přitom s dokonale zvládnutým layoutem a sazbou. Profesionalita a zkušenost autorů beze zbytku naplňuje tradiční kritéria kategorie krásné literatury, mezi něž patří především dobrá čitelnost a uživatelská přívětivost.