2007

Příprava edice barokního románu Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše od kapucína Martina z Kochemu

projekt GA ČR, reg. č.: 405/05/0095
řešitel: M. Sládek
doba trvání projektu: od 2005 do 2007
 

výstup: publikace – Miloš Sládek: Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše od kapucína Martina z Kochemu, Argo, Praha 2007