3. místo

Autor/ka: Simona Binko, Marie Fiřtová, Jitka Škopová (eds.)
Název: Přivedli svět domů: Binkovi a Josef Gočár

Knižní úprava / Book design: Jakub Novotný (jacob_from_bohemian_paradise)
Nakladatelství / Publisher: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Tisk / Print: Tiskárna Protisk
Písmo / Typeface: ABC Prophet, Epicene Display, GT Super Text, Nuckle
Strany / Pages: 424
Rozměr / Size: 22 × 29,5 cm
Doporučená cena / Recommended price: 799 Kč
ISBN 978-80-88308-75-1

Hlavním tématem publikace Přivedli svět domů je profesní, přátelská a nakonec i rodinná vazba mezi bratry Binkovými a architektem Josefem Gočárem, což bylo v literatuře opakovaně tematizováno, nikdy však v takové šíři. V generaci dětí Josefa a Dušana Binkových i v generaci Josefa Gočára nalezneme dlouhou řadu skvělých osobností průmyslu, ale i výtvarného umění a hudby, které formovaly a formují charakter národní kulturní identity. Ne náhodou byly pro tento projekt osloveny historičky umění Simona Binko – pravnučka Dušana Binka, a Marie Fiřtová – prapravnučka Josefa Gočára. Naplnily tak rodinný odkaz a přetrvávající lásku k umění. Publikace je vytištěna na kvalitním nenatíraném papíru a doplněna řadou dobových fotografií. Pro vazbu knihy byla zvolena švýcarská vazba s volným hřbetem. Měkká obálka je potištěna z vnitřní strany až do volného hřbetu a vlepena za poslední list knižního bloku. Volný hřbet je překryt plátěným přelepem.

Josef Sedláček
člen výtvarné komise

The main theme of the publication Přivedli svět domů (Introducing the World of Homes) is a professional, friendly and even a family collaboration between the Binko brothers and architect Josef Gočár, which has been a recurring theme in literature, but never before to such a wide extent. In the generation of the children of Josef and Dušan Binko and in the generation of Josefa Gočár we find many excellent figures of industry, but also of fine art and music, which shaped and still shape the character of national cultural identity. It is no coincidence that art historian Simona Binko – the granddaughter of Dušan Binko, and Marie Fiřtová – the great granddaughter of Josef Gončár, were approached for this project. Hence, they fulfilled the family legacy and lasting love of art. The publication is printed on highquality uncoated paper and complemented by a series of period photographs. Swiss binding with a loose spine was chosen for the book. The inside of the soft jacket is covered in print right up to the loose
spine and glued behind the last sheet of the book block. The loose spine is covered with a taped cloth cover.

Josef Sedláček
Art Panel member