Pro knihy, pro sbírku, pro radost | EX LIBRIS

Virtuální výstava a prezentace výsledků XVI. Trienále českého ex libris 2020

Texty a příprava výstavy:
Barbora Vlášková
Produkce: Kateřina Kostková
Grafická úprava: Helena Šantavá
Technická realizace:
lab.SNG

Pro knihy, pro sbírku, pro radost | EX LIBRIS

Ex libris neboli knižní značka se řadí k tradičnímu uměleckému oboru, který prošel zajímavým historickým vývojem, než se z něj stala samostatná sběratelská oblast, jak jej vnímáme v dnešní době. Současné ex libris spojované s knižní kulturou i žánrem volné grafiky se přetvořilo ve specifickou výtvarnou disciplínu, které se věnují význační umělci. Celostátní přehlídka Trienále českého ex libris nabízí již po šestnácté možnost zhodnotit vývoj knižní značky, proměny uměleckých tendencí, ikonografické trendy a současné postupy v oblasti grafických technik za poslední tříleté období, tentokrát však netradičně i ve virtuálním prostředí.

Výstavní soubor zahrnuje celkem 126 drobných grafik od 46 autorů včetně studentů výtvarných škol. Šestičlenná porota složená z předních odborníků udělila v letošním roce ceny deseti výtvarníkům. Mezi hlavní hodnotící kritéria patřil především důraz na uměleckou kvalitu, vysokou úroveň výtvarného zpracování, ale také šíři a rozmanitost použitých tradičních i moderních grafických technik. 

Za podpory Ministerstva kultury ČR. Partnery výstavy jsou Canon, Musoft, Radio 1, Artikl, Tvar a Dějiny a současnost.

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA