O metodickém centru

Profil centra

Metodické centrum 

- nabízí metodický servis a poradenství pro různé subjekty, zvláště pak pro literární muzea a památníky

- poskytuje informační servis, který umožňuje přístup k aktuálním informacím v oblasti knižní kultury a literárních muzeí prostřednictvím oborové knihovny

- na základě závěrů z kolokvií a konferencí pořádaných MC vytváří metodiky a modelové projekty podle požadavků uživatelů

- nabízí vzdělávací pořady a dílny pro všechny stupně škol

- zapojuje se do výuky na VŠ (přednášky, odborné stáže pro studenty)

 

Koncepce rozvoje Metodického centra pro knižní kulturu a literární muzea 2021−2025