2014

Projekt Communitas pro praxis – Partnerství pro praxi

reg. č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0133
doba trvání projektu: od 1. 8. 2011 do 31. 7. 2014
operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
řešitel za PNP: N. Macurová

výstup: příručky – Pokyny pro zpracování archivního materiálu v Literárním archivu PNP a Manuál k vyplňování programu Janus Archiv v Literárním archivu PNP