O Uměleckých sbírkách

Projekty

Probíhající projekty

JOSEF PORTMAN (1893 - 1968). REGIONÁLNÍ OSOBNOST S EVROPSKÝM PŘESAHEM
Projekt GAČR, reg. Č.: 16-05789S
Nositel grantu: Památník národního písemnictví
Řešitel: V. Hubáčková
Doba trvání: od 2016 do 2019
Více o projektu

Interní vědecké úkoly

VĚDĚCKÝ KATALOG HOLLAROVÝCH GRAFIK S ÚVODNÍ STUDIÍ
Řešitelka: B. Vlášková
Výstup: pod názvem Wenceslaus Hollar Bohemus vyjde v roce 2017 v PNP

MONOGRAFIE O RUSKÝCH VÝTVARNÍCÍCH
Řešitel: J. Hauser
Výstup: pod názvem Valentin Fjodorovič Bulgakov a výtvarníci ruské meziválečné emigrace vyjde v roce 2019 v edici Depozitář, řada Studie

Dokončené projekty

Karáskova galerie – II. část. České výtvarné umění přelomu 19. a 20. st. a 1. poloviny 20. st.

Karáskova galerie – I. část. České výtvarné umění 19. století