O Uměleckých sbírkách

Projekty

Probíhající projekty

Ilustrace dětské knihy v kontextu nakladatelských záměrů a kulturních, ideologických i sociopolitických změn (1869–1969)

Projekt GA ČR, reg. č.: 21-03670S
Nositel grantu: Památník národního písemnictví
Řešitel: Bronislava Kuzica Rokytová
Doba trvání: od 2021 do 2023

Přísluší asociativní ilustraci knih pro děti hlubší společenskopolitické významy? Projekt analyzuje archivní prameny nakladatelských i osobních fondů a dobové kritiky, aby interpretoval všeobecnou společenskou diskusi včetně tendencí prosazovaných státem a uměleckými kruhy. Hodnocení výtvarných děl vyjde z kulturněhistorického hlediska. Občanská a sociopolitická stanoviska v ilustraci dětem identifikuje prostřednictvím etiky, manipulace, poplatnosti, angažovanosti, ale také projevu svobody a poetizace stylizovaného obrazu. Výzkum vymezí roky 1869, symbolizující přenesení odpovědnosti za vzdělávání na stát a 1969, předznamenávající normalizaci. Důležitým kritériem bude analýza vzájemné provázanosti a specifik nadnárodních vztahů, ať již v rámci Rakousko-Uherska, pohledu německé menšiny nebo otevřenosti Československa světu a srovnání situace na Slovensku. Hlavním výstupem bude kolektivní monografie.

 

Dokončené projekty

Virtuální galerie Jiřího Karáska ze Lvovic
Josef Portman (1893–1968). Regionální osobnost s evropským přesahem
Sans retour. Výtvarníci ruské emigrace v meziválečné Praze
Wenceslaus Hollar Bohemus
Karáskova galerie – II. část. České výtvarné umění přelomu 19. a 20. st. a 1. poloviny 20. st.
Karáskova galerie – I. část. České výtvarné umění 19. století