Cenu uděluje Unie grafického designu

Autor/ka: Ondřej Horák
Název: Průvodce neklidným územím III: Příběhy česko-slovenské fotografie

Knižní úprava / Book design: Matěj Hanauer, Petra Roubalová, Renata Hovorková (Studio DIP)
Editoři / Editors: Petra Nováková, Ondřej Kavalír
Ilustrace / Illustrations: Lucie Šťastná
Nakladatelství / Publisher: Labyrint
Tisk / Print: Finidr
Písmo / Typeface: Option
Strany / Pages: 264
Rozměr / Size: 24 × 33 cm
Doporučená cena / Recommended price: 795 Kč
ISBN 978-80-88378-12-9

Neklidný průvodce územím československé fotografie seznamuje čtenáře s klíčovými osobnostmi a směry fotografických technik od poloviny devatenáctého století do současnosti. Studovat ji můžete na přeskáčku i poctivě od začátku – živý a individuálně řešený layout vás neunaví. Dominantní černobílé fotografie na přírodním papíře doplňuje příjemná pastelová barevnost a vzdušně pojaté bloky sazby s patřičným kontrastem. Bezserifové písmo zaujme v detailu rebelsky provedenými znaky a podtrhuje tak vlastní název publikace. Také fotokoláž na titulní straně není samoúčelná: kvalitní grafickou práci doplňují komiksy Lucie Šťastné, které se originální výtvarnou formou věnují dobovým tématům. Kniha si právem zaslouží pozornost a letošní cenu Unie grafického designu.

Štěpán Holič
zástupce Unie grafického designu

The Restless Guide Through Territory of Czechoslovak photography acquaints readers with key figures and trends in photographic techniques from the mid nineteenth
century to the present. You can go through it at random and faithfully from the start – the lively and individually designed layout will not tire you out. The dominant black-and-white photographs on natural paper are complemented by pleasant pastel colours and airily conceived blocks of typesetting with a proper contrast. The san serif font will look impressive in the detailed and rebelliously executed characters highlighting the title of the publication. The photo collage on the title page is not an end in itself: the high quality of the graphic design work is complemented by the comics of Lucie Šťastná, which deal with the period themes in an original creative form. The book rightly deserves attention and this year’s Czech Union of Graphic Design prize.

Štěpán Holič
Czech Union of Graphic Design representative