Fondy a databáze

Průvodce po fondech Literárního archivu

Protože webový portál Badatelna.eu ukončil svůj provoz (a tím i dosavadní podoba Průvodce po fondech Literárního archivu Památníku národního písemnictví), podílí se Literární archiv na vývoji nového prezentačního portálu. Před jeho spuštěním je již nyní k dispozici nový Průvodce po fondech Literárního archivu, který by měl až do ukončení vývoje prezentačního portálu v průběhu roku 2022, jenž bude stejně jako Průvodce fungovat přímo na webu PNP, sloužit jako jeho částečná náhrada, protože již teď zpřístupní archivní pomůcky zpracovaných fondů.

 

Průvodce po fondech Literárního archivu PNP

V únoru 2022 byla spuštěna nová podoba online Průvodce, který historicky navazuje na Průvodce po fondech Literárního archivu PNP z roku 2001. Přináší informace o všech fondech uložených v archivu a do jisté míry zachovává strukturu hesel předchozích verzí. Na rozdíl od dřívějších vydání je díky přímému propojení s archivní evidencí zobrazena vždy zcela aktuální podoba seznamu fondů.

Jednotlivá hesla obsahují zjistitelná biografická data (u korporací data vzniku a zániku) k původci fondu, rozsah a časové rozpětí příslušného archivního celku, jeho obsahovou charakteristiku a  informace o stavu. U fondů opatřených inventářem či jinou archivní pomůckou je nově připojena příslušná archivní pomůcka ke stažení.

Badatelsky volně přístupný je pouze materiál z celků zpracovaných ve 2. stupni evidence, opatřených platnou archivní pomůckou, na něž se nevztahují žádné ochranné lhůty. Fondy pouze uspořádané jsou přístupny (po ověření detailní rešerší a umožňuje-li to jejich fyzický stav stav) pouze výběrově, na základě souhlasu vedoucího LA PNP. Fondy neuspořádané zpravidla nejsou badatelské veřejnosti přístupny vůbec, jejich výběrové zpřístupnění ve zcela výjimečných případech závisí, jak stanoví Badatelský řád Literárního archivu PNP, rovněž na posouzení vedoucího archivu. Nepřístupné jsou  dále celky chráněné ochrannými lhůtami (viz Archivní zákon).