Fondy a databáze

Průvodce po fondech Literárního archivu

V posledních dnech došlo z důvodu technických problémů k výpadku webového portálu Badatelna.eu, na němž jsou zpřístupněné archivní pomůcky a fondy LA PNP, a Průvodce po fondech Literárního archivu Památníku národního písemnictví. Na odstranění závady intenzivně pracujeme. Průvodce po fondech je ke stažení ve formátu pdf zde.

 

Průvodce po fondech Literárního archivu PNP 

Tento Průvodce je zrevidovanou a aktualizovanou verzí Průvodce po fondech Literárního archivu PNP z roku 2001. Přináší informace o všech fondech uložených v archivu a zachovává strukturu hesel předchozí verze. Na rozdíl od dřívějších vydání je díky přímému propojení s archivní evidencí zobrazena vždy zcela aktuální podoba seznamu fondů.

Jednotlivá hesla obsahují zjistitelná biografická data (u korporací data vzniku a zániku) k původci fondu, rozsah a časové rozpětí příslušného archivního celku, jeho obsahovou charakteristiku, stav a informace o jinde uložených částech fondu. U fondů opatřených inventářem či jinou archivní pomůckou je nově připojen odkaz na příslušnou pomůcku, funkčnost Průvodce byla dále nově doplněna o možnost stáhnout seznam zobrazených hesel ve formě pdf.

Zpracované fondy nebo jejich částí jsou až na výjimky (z technických důvodů se většinou  jedná o archivní soubory zpracované od roku 2017) badatelům přístupné prostřednictvím databáze Badatelna, v níž zájemce nalezne bližší informace o fondu (především inventář), fondy nezpracované jsou přístupny na základě souhlasu vedoucího LA PNP. Fondy neuspořádané zpravidla nejsou badatelské veřejnosti přístupny vůbec, jejich zpřístupnění ve zcela výjimečných případech závisí, jak stanoví Badatelský řád Literárního archivu PNP, rovněž na posouzení vedoucího archivu.