Fondy a databáze

Průvodce po fondech Literárního archivu

Protože webový portál Badatelna.eu ukončil svůj provoz (a tím i dosavadní podoba Průvodce po fondech Literárního archivu Památníku národního písemnictví), podílí se Literární archiv na vývoji nového prezentačního portálu. Před spuštěním je zatím k dispozici nový Průvodce, který by měl do ukončení vývoje prezentačního portálu, jenž bude stejně jako Průvodce fungovat přímo na webu PNP, sloužit jako jeho částečná náhrada, protože zpřístupní archivní pomůcky zpracovaných fondů. Do té doby je Průvodce po fondech, odrážející stav k roku 2020, ke stažení ve formátu pdf alespoň zde.

 

Průvodce po fondech Literárního archivu PNP  (v nové podobě bude spuštěn v prosinci 2021)

V současnosti připravujeme novou podobu online Průvodce, který historicky navazuje na Průvodce po fondech Literárního archivu PNP z roku 2001. Přináší informace o všech fondech uložených v archivu a do jisté míry zachovává strukturu hesel předchozích verzí. Na rozdíl od dřívějších vydání je díky přímému propojení s archivní evidencí zobrazena vždy zcela aktuální podoba seznamu fondů.

Jednotlivá hesla obsahují zjistitelná biografická data (u korporací data vzniku a zániku) k původci fondu, rozsah a časové rozpětí příslušného archivního celku, jeho obsahovou charakteristiku a  informace o stavu. U fondů opatřených inventářem či jinou archivní pomůckou je nově připojena příslušná archivní pomůcka ke stažení.

Badatelsky volně přístupný je pouze materiál z celků zpracovaných ve 2. stupni evidence, opatřených platnou archivní pomůckou, na něž se nevztahují žádné ochranné lhůty. Fondy pouze uspořádané jsou přístupny (po ověření detailní rešerší a umožňuje-li to jejich fyzický stav stav) pouze výběrově, na základě souhlasu vedoucího LA PNP. Fondy neuspořádané zpravidla nejsou badatelské veřejnosti přístupny vůbec, jejich výběrové zpřístupnění ve zcela výjimečných případech závisí, jak stanoví Badatelský řád Literárního archivu PNP, rovněž na posouzení vedoucího archivu. Nepřístupné jsou  dále celky chráněné ochrannými lhůtami (viz Archivní zákon).